تراشکاری قطعه چدن

در این ویدئو با نحوه تراشکاری قطعه چدنی در آریافلون آشنا می شوید.

تراشکاری قطعه با طول بلند

در این ویدئو با نحوه تراشکاری قطعه با طول بلند در آریافلون آشنا می شوید.

تراشکاری قطعه برنجی

در این ویدئو با نحوه تراشکاری قطعه برنجی در آریافلون آشنا می شوید.

سوراخ کاری و فرز کاری انواع قطعات

در این ویدئو با نحوه سوراخکاری و فرزکاری در آریافلون آشنا می شوید.

شروع به ساخت قالب تزریق پلاستیک

در این ویدئو با شروع ساختن قالب تزریق پلاستیک در آریافلون آشنا می شوید.

آشنایی با تاریخچه تزریق پلاستیک و نحوه ساخت قالب تزریق پلاستیک

آشنایی با پیدایش و نحوه کار دستگاه تزریق پلاستیک و قالب تزریق پلاستیک. تاریخچه کلی از نحوه پیشرفت پروسه قالب سازی و تزریق پلاستیک و تغییرات ان به مرور زمان را در این ویدئو مشاهده کنید. چگونگی تاثیر تزریق پلاستیک بر تولید قطعات پلاستیکی از گذشته تا اکنون

بازگشت به بالا